Димитровград е град, разположен в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е в близост до град Хасково (на 16 км). Градът е втори по големина в областта след Хасково и е административен център на община Димитровград. Разположен е в Тракийската низина по поречието на река Марица. Преброяването от 2011 г. оценява града с население 38 015 души. Димитровград е третият по големина необластен град в България, след Асеновград и Казанлък.
Димитровград е търговски, промишлен и транспортен център не само с национално значение, но и за Балканския полуостров. Градът отстои на 220 км от столицата София и на 16 км от областния град Хасково. Най-близкото българско пристанище е Бургас — на 215 км., а гръцкото пристанище Дедеагач (Александруполис) на Бяло море е на около 260 км. Най-близката безмитна зона се намира в Пловдив — на 78 км, а най-близкият граничен пункт е Капитан Андреево — на 100 км.
През Димитровград минават европейски транспортни коридори 8, 9 и 10.
Димитровград е една от най-големите и важни разпределителни гари в южна България. През общината минават ЖП линиите София — Свиленград и Русе — Подкова. В града е разположен транспортен терминал, работещ по направление Европа — Близкия изток.