Горна Оряховица е град в област Велико Търново, Централна Северна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Горна Оряховица. Разположен е по поречието на река Янтра в непосредствена близост до областния център Велико Търново. 
Селището е важен железопътен възел. В близост до града се намира гражданското летище „Горна Оряховица“.